Vioollessen aan kinderen

Kinderen die beginnen met vioolles krijgen naast een methode ook veel eigen gemaakt lesmateriaal, ontwikkeld door de jaren heen, om kinderen vanuit hun auditieve beleving snel de grondbeginselen van het vioolspelen aan te leren. Met spelletjes en oefeningen wordt de houding en de techniek aangeleerd, ingeslepen en bijgeschaafd. Tegelijkertijd speel ik vanaf het begin af aan in de les veel samen, wat het plezier in de muziek zeker verhoogt. Het leren van blad spelen en notenlezen ontwikkel ik vanaf het allereerste begin, zodat het op latere leeftijd geen obstakel wordt bij het muziekmaken.
Al snel wordt er daarnaast ook met boeken gewerkt, afgestemd op het individuele niveau en de leerstijl van het kind. Er is niet een vastliggende methode voor iedereen, er zijn wel favoriete stukken die vaak door leerlingen gespeeld worden. Mijn doel is om iedere leerling een goede technische basis mee te geven en muzikaal zo te vormen dat ze in principe voor de rest van hun leven muziek als belangrijke bron van vreugde ervaren. Zo werk ik altijd gericht toe naar samenspeel mogelijkheden, in ensembles en orkesten. Ook moeten ze uiteindelijk in staat zijn zelfstandig muziekstukken te gaan ontdekken.